Mètode englishadults

OBJECTIUS GENERALS

Crear un espai...

…on l’anglès es visqui com una experiència agradable i lúdica.

Promoure la comprensió...

…d’estructures recurrents i vocabulari. Familiaritzar els infants amb la sonoritat de l’anglès.

Incentivar la producció oral...

…d’estructures i paraules angleses per part dels infants en funció de l’edat.

Donar eines...

…als alumnes per a ajudar-los amb l’aprenentatge de la llengua anglesa.

PROCEDIMENTS GENERALS

Es treballen de manera global tots els aspectes de la llengua anglesa amb classes de conversa molt dinàmiques i adaptades als perfils dels nostres alumnes. En el cas de preparació a certificacions una de les classes se centra en la preparació a exàmens oficials. Això facilita:

Que facin un ús natural de la llengua anglesa amb temàtiques seleccionades per promoure la conversa entre els alumnes.

Que puguin ampliar el vocabulari específic de la seva professió o del seu interès.

Que es combini la gramàtica amb els temes tractats segons les necessitats dels alumnes. La resolució de dubtes i errades que sorgeixen de forma natural durant la classe fan que l’aprenentatge sigui més enriquidor i significatiu.

Una de les nostres característiques diferenciadores en aquesta etapa és la combinació de material audiovisual amb el nostre material lectiu. Els professors fan una recerca constant de temes d’actualitat per fer les sessions divertides i engrescadores.

Treballar amb adults facilita conèixer els objectius dels alumnes, això vol dir que el professor té un feedback constant i pot adaptar la temàtica als interessos que mostren els alumnes. El nostre equip de professors és especialment flexible i adapta els continguts al seu grup particular.

ESPAI PER

ACOMPANYAR

A englishpitinglis us oferim un espai proper on sempre ens teniu per resoldre els vostres dubtes.

Concretament, duem a terme les següents accions per tal d’assolir aquest objectiu:

Us informem del vostre progrés en l’idioma i us oferim eines i idees per millorar-lo a casa.

Facilitem la consulta directa i en qualsevol moment amb nosaltres per resoldre els vostres dubtes.

CONTACTA AMB

NOSALTRES

Estic interessat/da en:

13 + 14 =