Mètode

El Mètode EnglishPitinglis pretén introduir l’infant a la llengua anglesa de la manera més natural possible.

QUÈ VOL DIR

NATURAL?

Vol dir dur a terme aquest procés aprofitant els hàbits i les rutines que l’infant té i aquelles que va assolint; vol dir  respectar els seus ritmes i moments; vol dir adaptar l’aprenentatge als seus gustos i a les seves habilitats.

QUÈ HEM DE

TENIR EN COMPTE?

És important ser conscients del procés d’aprenentatge d’una llengua estrangera diferent de la/les materna/es. El seu progrés es mesura en temps d’exposició, i és per això que promovem la implicació de l’entorn més directe de l’infant, tot tenint en compte la situació particular de cada família.

La nostra metodología es caracteritza per donar protagonisme a l’infant en tot moment, limitant la nostra participació a fer-li propostes el més atractives possible i a acompanyar-lo en les seves eleccions. Podem afirmar, aleshores, que la flexibilitat dels nostres projectes és un dels valors que ens diferencien d’altres programes.

mètode englishkids

seed to root

“Aquesta llavor té totes les característiques adequades  per a poder començar a aprendre com assentar les seves pròpies arrels”

mètode englishlearners

root to stem

“Una vegada les arrels estan assentades, la tija començarà a créixer amb l’alineació adequada”

mètode englishadults

stem to leaves

“Aquesta tija s’enriqueix amb totes les propietats que li permet la terra i comencen a sortir les fulles, i anirà canviant segons les seves necessitats”

CONTACTA AMB

NOSALTRES

Estic interessat/da en:

1 + 11 =